AAU logo

FAKULTETSKONTORET PÅ ENGINEERING, SUND OG TECH

ÆNDRING AF DEN ADMINISTRATIVE ORGANISERING PÅ AAU

Direktionen på AAU har besluttet at ændre den administrative organisering på AAU. Det betyder at Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH er ophørt pr. 1. oktober 2018.

Opgaver og medarbejdere er flyttet til institutniveau og til Fælles Service.

De tre fakulteter, som tidligere er blev serviceret af Fakultetskontoret, vil for fremtiden være bemandet af strategiske dekansekretariater. Med de tre fakulteter menes;

Det Sundhedsvidenskabelige FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

For administrative henvendelser om uddannelse, økonomi, kommunikation og ph.d. administration, henvises til

For mere information om ændringerne henvises til www.organisationsudvikling.aau.dk